PODPORUJEME

Usilujeme sa dlhodobo podporovať rôzne podujatia v našom regióne.

Preto každoročne pomáhame týmto významným udalostiam a organizáciám:

  • Janošíkové dni
  • Cyrilometodské dni v Terchovej
  • Terchovské divadlo
  • Fórum života